Kde se nacházíte : Úvod » Půjčovna » Podmínky zapůjčení
Podmínky zapůjčení
                                    

V případě zájmu je možné si sportovní materiál při osobní návštěvě příp. telefonicky nebo e-mailem rezervovat.

Pro zapůjčení materiálu je nutno předložit minimálně dva platné doklady totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas), zanechat telefonní kontakt a e-mail.

Materiál se pronajímá na dobu určitou. Doba nájmu je závazná z důvodu dalších rezervací.

Při zapůjčení se skládá předem záloha v hotovosti až do výše 100% hodnoty materiálu. Výše zálohy, řídící se dle platného ceníku, je stanovena individuálně v konkrétní nájemní smlouvě. Zálohu vracíme při řádném vrácení půjčeného materiálu.

Při zapůjčení materiálu se nájemné platí předem ve výši uvedené v ceníku.

Zákazník používá sportovní materiál, jehož převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné nájemní smlouvě na smluvenou dobu. Při pozdním vrácení je záloha krácena o doplatek nájemného.

Běžné opravy plynoucí z normálního užívání jsou hrazeny sportovním obchodem.

Zákazník má možnost sportovní materiál POJISTIT proti neúmyslnému poškození a zničení. Pojištění se však nevztahuje na případy ztráty či krádeže vypůjčeného materiálu, kdy zákazník uhradí cenu ve výši uvedené na smlouvě, případně v ceníku pod položkou ZÁLOHA pro danou kategorii materiálu.

Pojištění se také nevztahuje na poškození materiálu způsobené jeho nesprávným užíváním (např. jízda po nedostatečně vysněženém terénu či po silnici ošetřené štěrkovým posypem; POZOR: sjezdová a běžecká obuv není konstruována pro volnou chůzi po komunikacích).

Pokud bude zřejmé, že zapůjčený materiál byl nesprávně používán, odpovídá zákazník v plné výši za způsobenou škodu.

Provozovatel má v tomto případě právo použít zálohu na opravu nebo náhradu poškozeného materiálu dle ceníku servisních prací (poškození posuzuje servisní technik).

Při překročení smluvené se zákazník zavazuje doplatit cenu půjčovného dle platného ceníku, nebo bude záloha krácena o doplatek nájemného.

Při předčasném vrácení materiálu se zbývající část nájemného zaplacená do řádného termínu vrácení považuje za smluvní pokutu a nevrací se.

Sportovní materiál je nutno vrátit očištěný od sněhu a hrubých nečistot. Pokud je materiál při vrácení znečištěn účtujeme poplatek 100,–Kč. O poplatek je možné krátit zaplacenou zálohu.

Zapůjčený sportovní materiál si při převzetí pečlivě zkontrolujte! V případě zjištěné závady upozorněte obsluhu!

Místo výkonu práva je sportovní obchod.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny půjčovního řádu.